Какво да засеем месец юли като втора култура

05.07.2022


Салати и други листни зеленчуци

Водещо място можем да отредим на салатите. Голямото сортово разнообразие позволява да се отглеждат почти през цялото лято – листни, главести и много нови хибриди. Просто трябва да се засяват сортове, които са подходящи за летен посев. По голяма част от салатите, чиито листа са обагрени в червено са подходящи за отглеждане през цялото лято, както и много сортове салати айсберг. 

Подходяща за отглеждане по това време е и руколата. Тя може да се засява в края на месеца или началото на август, защото е растение на късия ден. Пониква за максимум седмица и след 3-4 вече може да се прибира реколтата.

Копърът може да се засява поетапно през целия сезон. За да се ускори поникването е препоръчително семената да се накисват за три дни в топла вода, която се сменя всеки ден. Може да се отглежда и като уплътняваща култура между други зеленчуци. Късната сеитба дава по-добра реколта.

Бобови култури- отглеждат се сортове за зелено, а не за зърна. Подходящи предшественици са зелени салати, репички и лук.

Репичките обичат полусянката и сянката, защото са растения на късия ден. 

Дайконът се засява по това време и се развива много бързо, годен е за съхранение през зимата и не губи вкусовите си качества.

Корнишоните се сеят до 20 юли – директно на дълбочина 4-5 см,  на  площи, които са освободени от ранни картофи, ранно зеле, зелен фасул, зелен грах.

 

ПАМУКОВА НОЩЕНКА

30.06.2022


Памуковата нощенка (Helicoverpa armigera) е опасен неприятел, който е разпространен повсеместно. Напада повече от 120 културни и и диви растения. Особено силно поврежда царевицата , доматите,фасула, граха ,цветя и др.
 

Пеперудата е със светлокафяви или зеленикаво жълти до тъмнокафяви предни крила. Задните крила са белезникаво сиви с широка, непрекъсната кафеникава обшивана ивица. При разперени крила пеперудата достига 30-40 мм. Памуковата нощенка има три поколения годишно.
Пеперудите от първо поколение летят главно през май, от второ през юни началото на юли, а от трето през август септември. Плодовитостта зависи от температурата и влажността на въздуха, от наличието на нектар за половото узряване на пеперудите и от растенията, с които се изхранват гъсениците.
Гъсениците на памуковата нощенка след излюпването си се хранят с онези части на растенията, по които са снесени яйцата. Те прогризват отвори по листата след трета възраст и повреждат плодовете на гостоприемниците, с което причиняват силно намаляване на добивите.
При доматите отначало се хранят с листата, цветовете и бутоните, по-късно нападат зелените плодове, вгризват се в тях и се хранят със съдържанието им. Повредените плодове престават да нарастват, деформират се и загиват от различни гъбни и бактерийни болести.
При сладката царевица младите гъсеници отначало се хранят със свилата, а след това правят ходове в кочана, изпълнени с екскременти.
При бобовите растения гъсениците отначало се хранят с връхните млади листа, а след това изгризват бобовете, прогризват отвори по тях и изяждат меките зърна.

Борбата с нощенките е трудна, тъй като гъсениците се вгризват в доматите, за да се хранят с плода.

От продуктите за растителна защита могат да се използват инсектицидите:

Срещу памукова нощенка: кораген 20СК - 10-15 мл/дка,ампиго 40 мл/дка.волиам тарго и др.

Биологична борба Хеликовекс 20 мл/дка да се пръска привечер 1 ден карантинен срок,Рапакс - срещу младите ларви (І-ва, ІІра възраст) на неприятелите. По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, а високите - при по-силно нападение 100 -200 мл /дка, Дипел ДФ 75-100 гр/дка

Нематоди,стрес и умора на почвата-препарат ЕКО ПРОП NX

11.03.2021

 
ЕКО ПРОП NX
Един продукт създаден за:
ПОЧВИ С ВИСОКИ НИВА НА УМОРА И СТРЕС И НАЛИЧИЕ НА НЕМАТОДИ
.
Ниската доза на приложение, може да позволи на всеки земеделски стопанин, ежегодно преди ново засаждане и отглеждане на културите, да почисти почвата - ПРОФИЛАКТИЧНО като добър стопанин, да възстанови ”жизнеността” й и да унищожи евентуална зараза (фузариум, питиум, ботритис, НЕМАТОДИ, елиминира страничния ефект от монокултурие) появила се при отглеждане на културите през изминалия вегетационен сезон с този продукт. С малко усилия много висок ефект.
EKOprop® NX е комбинация от различни микроорганизми, подходящ за обогатяване на почвите, изчерпани от естествената им микробиота и висока плътност от нематоди, и за стимулиране на физическите и биохимични механизми на толерантност в растенията. Арбускуларните микоризи създават физическа бариера вътре в кората на корените и в почвата, което позволява по-добро усвояване на хранителни вещества и по-високо общо здраве на растенията. Ризобактериите като Bacillus, Streptomyces и Pseudomonas индуцират клетъчна пролиферация в екзодермата, която намалява щетите, причинени от нематоди и стимулират естествените защитни процеси на растенията като отлагане на калоза и лигнин. Биостимулиращото действие на микоризата и ризобактериите, насърчавайки растежа на вторичните корени и разширяването на цялата коренова система, намалява щетите, причинени от галите и от всмукателните стилове, което прави растенията толерантни към стандартните нива на инфекции.
EKOprop® NX е включен в Интегрирана програма за управление на нематоди, заедно с фумигация на почвата, соларизация на почвата и химически нематоциди, може да допринесе за поддържане нивата на заразяване под прага на щетите, насърчавайки жизнеността и производителността на културите, както и производствен цикъл.
1. Микоризни гъби - Glomus spp -1%
2. Група ризосферни гъби - Bacillicus spp,бацилус субтилис, Streptomyces spp, Pseudomonas spp. 2.3х10/5
3. Сапрофитни гъби - Trichoderma spp. 5х10/5 CF U/g
4. Ризосферни гъби - Arthobotrys spp. Monacrosporium spp., Paecilomyces spp, Myrothecium spp.-1x10/6 CF U/g.
Доза: 100гр./дка. като се започне от семената, общо 3 пъти през 1 месец. Може да се пуска по капковата система.
Да се избягва смесването с медни продукти, сяра, фунгицид. Този продукт практически ги замества на много по виско и качествено ниво.
Разрешително № 0149/18.07.2016 Г. На БАБХ

Грижа за разсада

19.02.2021


Третиране на разсада - препоръка
за здрави растения
Първо третиране във фаза кръстосване
Нимазал 150 мл на дка. + Фитосев 200 мл на дка
Второ третиране преди разсаждане
Нимазал 150 мл на дка. + Фитосев 200 мл на дка

НОВО

21.11.2018Много целеви хибрид със силна устойчивост и висока продуктивност.Силни растения с балансиран растеж . Плодовете са прави ,изравнени с дебел перикарп . Цветът на плодовете е светлозелен до наситено червен при пълна зрялост . Тегло 20-150 гр. Трайност - голяма . Може да се продава и за зелена и за червена капия.
Устойчивости :HR - Tm;0-2
IR - TSWV 

13.01.2016

LANDINI F1

28.12.2015


Средно ранно хибридно зеле,подходящо за свеж пазар и преработка.Вегетационен период 75-80 дни.Растението е мощно с яркозелена листна маса и мощна коренова система.Добре затворена зелка,с кръгла форма и малък кочан.
Големината на главата е от 3 до 5 кг.
Висока устойчивост на Фузариум.
Устойчивост на напукване.
Посевна норма 4000 - 5000 растения на дка.
10 гр -29.00 лв

Нематорин 10 Г

23.10.2015

Нематорин 10 Г е висококачествен,органофосфорен и гранулиран нематоцид,който е разработен за контрол на нематоди при домати и картофи.Притежава отлично действие срещу галови,цистообразуващи и свободно живеещи нематоди,които нанасят огромни щети в зеленчукопроизводството.Нематорин 10 Г се метаболизира от почвените микроорганизми,които го превръщат от органофосфат до нетоксично вещество без значение от средата/аеробна или анаеробна/.Повторното използване не предизвиква натрупването му в почвата.При провеждане на много тестове е установено,че няма акумулиране на продукта дори и при многократно приложение,при различни типове почви.Също така е важно да се знае,че използването на фостиазат не оказва негативно влияние на следващата култура.Въпреки добрата си разтворимост във вода Нематорин 10 Г не навлиза по-дълбоко от 30 см. в почвата и няма опасност от преминаване в подпочвените води.
Механизъм на действие
Първите симптоми,вследствие действието на Нематорин 10Г са парализа,обездвижване и спиране проникването на нематоди в корените.Впоследствие се наблюдава много рязко покачване процента на смъртност при нематодите.Опитите показват,че при нематодите от род Meloidogyne spp, блокирането на двигателната активност настъпва до три дни след прилагането на продукта.Почти пълна смъртност настъпва между 9-17 ден след приложението.Нематорин 10 Г трябва да  се приложи няколко дни преди разсаждането и да се инкорпорира на 10-15 см. в почвата.Продуктът се усвоява много лесно от корените и предотвратява проникването на нематодите.
Препоръки за приложение:
-При домати за борба с галова нематода в доза 3кг/дка.внесен чрез разпръскване върху повърхностша на почвата,с последващо инкорпориране на дълбочина 10-15 см./на дълбочината на кореновата система/
-При картофи срещу цистообразуващи нематоди в доза 1,5 кг/дка чрез лентово внасяне в браздата по време на засаждане

 

Време е да засеем есенния спанак

20.08.2015

За есенно производство спанакът се засява от средата на август до началото на есента.  Най-често негови предшественици са картофи, дини, пъпеши и лук. Сеитбата на спанака може да бъде разпръсната (на равна повърхност) или редова. За предпочитане е редовата сеитба. Семената се засяват на дълбочина 2-3 см. На големи площи сеитбата се извършва с редосеялка на разстояние 20-25 см на ред от ред върху лехо-браздова повърхност – по 5-6 реда. За 100 кв.м са необходими 250-300 г семена, а на декар – около 2-2.5 кг.  
   
Поради слабо развитата си коренова система и бързия темп на растеж спанакът има повишени изисквания към влагата (тя трябва да бъде над 70 % от ППВ) и хранителния режим на почвата. При интензивния си растеж на листата той извлича от почвата най-много калий, азот и по-малко фосфор.

При благоприятни условия за развитие спанакът е готов за прибиране 35-50 дни след поникването на семената, когато растенията са образували 8-10 добре развити листа. Обикновено реколтата се прибира в края на октомври, началото на ноември. В зависимост от нивото на провежданата агротехника, при оптимални условия добивът на спанак от декар може да достигне над 1000 кг.

Дозирайте точно препарата в проценти и на единица площ, за да сте сигурни в борбата с болестите и неприятелите

10.07.2015

Дозирайте точно препарата в проценти и на единица площ, за да сте сигурни в борбата с болестите и неприятелите

Често любители градинари се оплакват, че въпреки употребата на препоръчания препарат, не са се справили с болестите или неприятелите, нападнали растенията.

Мнозина са склонни да търсят причините във всевъзможни фалшификации и недобросъвестност на продавачи. Възможно е. Но също така е възможно да не са улучили точно срокът на пръскане. Много често се случва да не са спазили препоръчаната доза или да са приготвили  и употребили неправилно разтвора.
Препоръките на фирмите производителки на препарати са в проценти или в грамове и милилитри за определена площ (декар). Към тях се придържат и авторите на публикации със съвети за борба с болестите и неприятелите по растенията и точно ги цитират. Това изглежда обърква някои стопани и те се обаждат -
не бихте ли могли да напишете колко супени, или чаени лъжици, или пък кибритени кутийки (за праховидните) да се сипят в една пръскачка.
Не може!
Не може, защото лъжичките, кибритените кутийки, разните други подобни мерилки и пръскачките са твърде различни и побират различно количество препарат и разтвор. Ако приеме например, че една чаена лъжичка съдържа три милилитра течност (някои и четири), тя ще е достатъчна за приготвянето на 10 л разтвор от вазтак нов 100 ЕК за борба срещу оранжерийната белокрилка, но срещу крушовата листна бълха са необходими само две трети от чаената лъжичка, а с нея това е трудно да бъде измерено. За зелевата нощенка пък ще са необходими 12,5 милилитра и то не на определено количество вода, а на декар  според указанията, съпътстващи препарата,. Очевидно лъжичката се оказва неточна за целите на растителната защита, макар иначе да е удобна за работа.
На онези, които биха искали препоръките да се дават в лъжички, капачки и кибритени кутийки бихме препоръчали преди всичко да си припомнят добре урока за процентите от първите училищни години. Ще припомним само, че за приготвянето на 1% разтвор са необходими 99 л вода и 1 л ( или килограм) препарат. 
За практиката тази точност не е нужна, затова обикновено се казва литър (килограм) препарат на 100 л вода. Естествено, ако не ви е нужен 100 л разтвор, а само 10 л, това ще рече и 10 пъти по-малко вода и съответно 10 пъти по- малко препарат   или в случая 10 л вода и 100 милилитра или грама препарат. Въпрос на елементарни изчисления.  Тогава ще ви остане само проблемът за измерването. Не е трудно да се измери водата с помощта на съдове, чийто обем  е известен. По трудно е измерването на препарата.Някои препарати се предлагат и с мерилка  - разграфена пластмасова чашка например. Но повечето нямат подобно приспособление. Тогава може да прибегнете към спринцовките за еднократна употреба (иглата е ненужна), които, измити, няма проблем да се използват много пъти за отмерване на течни препарати. За прахообразните препарати може да се доверите на изписаното тегло на опаковката (етикета). Когато не се използва цялото количество от него еднократно, не е трудно да бъде разпределено на няколко равни части. За целта се изсипва на купчина. Купчината с помощта на картонче се разделя на две, всяка половина на още две и така докато се получат определен брой дози за сто, десет или един литър разтвор.Неизбежните малки отклонения в количеството и дозирането не са от значение.  По-точно може да се измерва нужното количество с помощта на домакински везни. Веднъж използвани за тази цел обаче, както и всякакви други съдове, отпаднали от домакинството,  не могат да послужат за друго. Почистени след употреба, следва да се държат в складовото помещение при препаратите на трудно достъпно място и под ключ.
Мнозина стопани се стъписват, когато препоръката за употреба на препарата е в грамове или милилитра на декар, и се питат по колко препарат да сложат за пръскачка, което ще рече пак някакви проценти. Няма нищо трудно. Нека си послужим с пример:
Ако в указанията за употреба на препарата са препоръчани 250 г за декар, за 100 кв. метра ще са необходими 25 грама. Налейте в пръскачката определено количество чиста вода, примерно 5 л, и я изпръскайте. Измерете напръсканата площ. Нека предположим , че тя е 18 кв. метра. Това ще рече, че за цялата площ от 100 кв. метра ща са ви необходими 5 х 100 = 500 : 18 =  27,77 л, което е разходната норма на  разтвора. Може да допуснете известни отклонения, като разтворите предвидените 25 г от препарата в 27 , в 30  или в 25 л вода. Важното е всичкият разтвор да изпръскате равномерно на определената площ. Ако продължим с примера и допуснем, че вашата гръбна пръскачка има обем 15 л, това ще рече, че за стоте квадратни метра лозе, картофи, домати и т. н. ще изразходвате две пръскачки разтвор. Най-добре е да го приготвите наведнъж, но ако искате за всяка пръскачка по отделно, значи и препарата да разделите на две разви части.
Трябва да отбележим  и това, че когато препоръката е в проценти, тя пак се отнася за определена площ.  Така например ако ще пръскате предпазно доматите срещу маната с 0,2% дитан М-45, това ще рече да употребите 200 г на декар или 20 г на 100 кв. метра. Ако с направения разтвор напръскате двойно по-голяма площ, значи че сте пръскали с 0,1% разтвор и няма да постигнете желания резултат.
Приготвянето на разтвора си има също своите особености. Не може отмереното количество препарат да се изсипе направо в пръскачката. Това важи най-вече за прахообразните препарати, които често  остават неразтворени. Течните се разтварят най-напред в малко количество вода, след което съдът се допълва до желания обем. Прахообразните се изсипват на дъното на съда на купчинка, в нея се прави кратерче и постепенно се добавя вода, подобно на замесването на тестото. След като се получи емулсия, наподобяваща бозата, разтворът се разрежда до определеното за дозата количество -  пет, десет и пр. литра вода.
 
Тома Христов
Източник Nivabg.com