Semenamarket.com е онлайн  магазин за професионални зеленчукови семена,ориентиран към земеделските производители в оранжерийното и полско зеленчукопроизводство. 
Съобразявайки се с вашите желания и възможности ,ние ще направим най-подходящ избор на сортовете култури подходящи за отглеждане и реализация във вашия регион.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СЕМЕНАМАРКЕТ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www semenamarket.com наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ДОСТАВКА

Доставката се осъществява с куриерска фирма избрана от клиента. Цената на доставка се калкулира в зависимост от обема и теглото на продукта. Срока на доставка е 72 часа след потвърждаването.

                                    Фирмата не извършва онлайн продажби на препарати за РЗ на дребно поради специалния режим за търговия с продукти за растителна защита.  На телефон - 0899829360 може да получите информация за аптека от която бихте могли да ги закупите         

ЦЕНИ и ЗАПЛАЩАНЕ

1.Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските (транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките).

  • Цената на стоките е за 1 брой  /грам, килограм /

2..Цената на стоките , закупените от Вас може да платите само по следния начин:
 - Наложен платеж: плащането за поръчката се извършва в момента на получаването от куриерската фирма.
 - Плащане по банков път: плащането се извършва по банков път, в лева, преди експедирането на стоките. След получаване на банковия трансфер ние ще Ви уведомим в най-кратки срокове за деня на изпращаенто или възможността за получаване на стоката.
 Данни за при банков превод:
Фирма:                 
Банка:                 
Код:                      
Банкова сметка:
 3.СЕМЕНАМАРКЕТ ЕООД си запазва правото да променя, по всяко време информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки,  цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА

1.При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на СЕМЕНАМАРКЕТ  ЕООД.  без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно преди изтичането на 14-дневния срок.
  • Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.
  • Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока.
  • За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид- БЕЗ ОДРАСКВАНЕ ОЖУЛВАНЕ НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ НА ОПАКОВКАТА, , придружени от всички документи по продажбата (оригиналната фактура или оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка, гаранционна карта). СТОКАТА трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта, което е ангажимент на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  • На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия.

СЕМЕНАМАРКЕТ ЕООД има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, търговеца възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

  • СЕМЕНАМАРКЕТ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.
  • В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно стоката в срок до 14 (четиринадесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като ТЪЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.

 

ОТГОВОРНОСТ

Semenamarket.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули  или  поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на семена. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или по e-mail, като ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.
 Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин   е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между СЕМЕНАМАРКЕТ ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки
Надяваме се да сме били полезни.
Не се колебайте, при евентуално въпроси да се свържете с нас на: semenamarket@abv.bg или на посочените телефони : 0899839260