BULHNOVA
лв.

Разфасовки

250 мл (15.70 лв.)


Булнова е направен от патентована ферментация от две стимулиращи растежа ризобактерии (PGPR), които установяват симбиоза с кореновата система и по-късно обменят хранителни вещества съставен от органични киселини , захари, амино киселини, витамини и други. 
Фиксира азот от въздуха и почвата.Мобилизира неразтворими фосфати и ги прави лесно усвоими.Подобрява храненето.

 Комбинираното действие на ризобактериите, съдържащи се от БУЛНОВА, прави НПК усвоими за растенията. Механизмите на действие на ризобактериите могат да бъдат както преки, така и косвени.

Директните са: 
• Атмосферно фиксиране на азота (N).
• Фосфорна разтворимост (P).
• Производство на фитохормони (ауксини, гиберелини и цитокинини).
• Производство на сидерофори.
• ACC разграждане (намаляване на етилена).
Непряк:
• Производство на антибиотици в изключтелно малки количества, но характерни за бактериите и по този начин отблъскват други вредни бактерии. 
• Производство на екзополизахариди.
• Литични ензими.
• Индуцирана системна резистентност (ISR) при растенията

Бактерии: Azospirillum brasilense щам М 3 1х10CFU/ ml;

Pantoea dispersa щам С 3 1х108 CFU/ ml;

pH 6.88

Приложение: поливане или капково напояване при:

- Зеленчукови култури: 250-500 мл/дка. 

- Трайни насаждения (вкл. овощни култури и лозя): 250 мл/дка.

Да се прилага на почва. Пример на слама няма да се рзвива добре. 

Смесимост : Да не се смесва с алкални или силно киселинни продукти.

* CfU/ ml (Colony forming Unites): Колонии-образуващи единици в1 ml продукт КОЕ/ ml.

Производител: Probelte S.A.U., Испания

Съхранение: от 2С до 30С

Количество