ТРЕВНА СМЕС СЛЪНЦЕ
лв.

Разфасовки

1кг (11.00 лв.)
10 кг (80.00 лв.)

Тревна смес с висока сухоустойчивост, подходяща за сухи и 
слънчеви терени.

Състав:
Festuca rubra/ Червена власатка / - 15 %
Festuca rubra/ Червена власатка / - 15 %
Festuca rubra comm./ Червена власатка / - 5 %
Poa pratensis/ Ливадна метлица / - 10 %
Lolium perenne/ Пасищен райграс / - 15 %
Festuca arundinacea/ Власатка тръстиковидна / - 40%

Препоръчителна сеитбена норма: 30-35 гр/м2
Опаковка: 0,500 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг

Количество