Тревна смес Сянка
лв.

Разфасовки

0.5 кг (5.00 лв.)
1 кг. (9.00 лв.)
5 кг (42.00 лв.)
10 кг (80.00 лв.)

Тревна смес специално пригодена за сенчести и полусенчести места с широка сянка.

Състав:
Festuca rubra rubra/ Червена власатка / - 10 %
Lolium perenne/ Пасищен райграс / - 20 %
Lolium perenne/ Пасищен райграс / - 10 %
Festuca rubra/ Червена власатка / - 25 %
Festuca arundinacea/ Власатка / - 35%

Препоръчителна сеитбена норма: 30-35 гр/м2
Опаковка: 0,500 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг

Количество