ТРЕВНА СМЕС С ДЕТЕЛИНА
лв.

Разфасовки

0.5 кг (7.00 лв.)
1 кг (12.00 лв.)
10 кг (111.00 лв.)


Тревна смес подходяща за градини, паркове, площадки и игрища, с красив външен изглед, без необходимост от азотно торене.

Състав:
Festuca rubra/ Червена власатка / - 30 %
Lolium perenne/ Пасищен райграс / - 40 %
Poa pratensis/ Ливадна метлица / - 5 %
Trifolium alexandrinum/ Египетска детелина / - 2, 5 %
Trifolium repens/ Бяла детелина / - 2, 5 %
Cynosurus cristatus/ Циносирус кристатус / - 20 %

Препоръчителна сеитбена норма: 30-35 гр/ м²
Опаковка: 0,500 кг, 1 кг, 10 кг

Количество