Valda -за паша и сено
лв.

Разфасовки

10 кг (цена при запитване лв.)

Тревна смес подходяща за райони трудни за напояване.Предназначена за паша и сено ,тази смес има добра приспособимост и се представя много добре при всички типове почва .
Състав:
Пасищен райграс - 26%
Италиански райграс - 15 %
Червена детелина -13%
Ежова главица -11%
Тръстиковидна власатка - 11 %
Ливадна тимотейка - 10 %
Звездан - 7%
Бяла детелина -7 %
Препоръчителна сеитбена норма: 4-5,5 кг/дка
Опаковка: 10 кг

 

Количество