Текамин Брикс
лв.

Разфасовки

1 литър (14.50 лв.)
5 литра (65.90 лв.)

Текамин Брикс стимулира делението и диференциацията на клетките и увеличава добива.

ПРЕДИМСТВА

Увеличава захарното съдържание; Подобрява оцветяването на плодовете; Повишава добива; Повишава едрината на плодовете; Съвместим с повечето продукти за разстителна защита; Повишава плътността и здравината на плодовете.

Екстрактът от морски водорасли съдържа естествени фитохормони - ауксини и цитокинини, стимулиращи развитието на кореновата система и вегетативния растеж, и полизахариди — бързо усвоим източник на достъпна енергия за нуждите на растението и почвената микрофлора.
Калий (KjO):
Улеснява обазуването на захари.
Калият участвува в регулирането на въглехидратната обмяна.
Обикновено по-добро осигуряване на растенията с калий спомога и за по-доброто им снабдяване с азот, за неговото транспортиране до аминокиселини и бълтъци. При недостиг на калий в растенията се потискат процесите на биосинтезата на бълтъците.
Бор (В):
Спомага за транспортирането и разпределението на захарите в растенията.
Борът участва в образуването на полена, подпомага развитието на семената и образуването на плодовете. Борът подпомага транспортирането на калций и захари, и взема участие в метаболизма на ауксините.
Участва в нарастването и диференциацията на клетките и подобрява плътността на тъканите;
Оптимизира нарастването на корените и образуването на нови кълнове.

Зеленчуци, пипер, домати, крастави­ци, ягоди, пъпеши и дини.- 200 - 300 мп/дка При фертигация /с поливната вода/ 400 - 600 мл/дка.Третирайте от образуване на плода до края на вегетацията през 10-12 дни

Количество