ТЕКАМИН РАЙЗ
лв.

Разфасовки

1 литър (24.00 лв.)

ТЕКАМИН РАЙЗ  е растителен екстракт и неорганични соли за приложение при всички селскостопански култури. Органичен течен тор, които стимулира развитието на кореновата система и подобрява кълняемостта и устойчивостта на културите. С висока концентрация на L – аминокиселини в усвоима за растенията форма. Подходящ за почвено третиране по време на цялата вегетация.Активно вещество:

L-α аминокиселини; екстракт от водорасли; 
микроелементи – Fe, Mn, Zn, Cu, B;

Доза на приложение:

При овощни култури се прилага при засаждане на постоянно място, чрез напояване или потапяне на корените – 6-8 мл/дърво, и 10-15 дни по-късно чрез напояване с доза 300 – 400 мл/дка.
В лозовите вкоренилища – 10- 15 дни след разсаждане и през 15-20 дни до края на м.август с доза 300 мл/дка. 
При украсни растения и цветя се прилага при засаждане на постоянно място, чрез напояване или потапяне на корените – 5 мл/л и след всяко рязане на цвят с доза 300 мл/дка
При зеленчуци – разсад – приложението започва няколко дни след поникване. Подхранвайте през интервал от 7 дни. Разделете общата доза – 50 – 100 мл/дка, за 3 – 4 приложения. При засаждане на постоянно място чрез напояване или потапяне на корените в разтвор – 10 мл/л.
При тютюн при разсаждане чрез напояване или потапяне на корените в разтвор – 10 мл/л.

Количество